နံနက် (၄) နာရီ မှ ည (၁၂) နာရီအထိ အချိန်တိုးပြီး နာရီ (၂၀) တိုးဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ကြောင်း